ฉันต้องการซื้อไม้ท่อน

1. ข้อมูลผู้ซื้อ

2. สินค้า


3. คุณภาพไม้ท่อนที่ต้องการซื้อ

หมายเหตุ: L=ความยาวของไม้ท่อน(ซม.), D=เส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ท่อน(ซม.)

4. จำนวนที่ต้องการซื้อ (ตันต่อปี)

5. เงื่อนไขการส่งมอบ*กรณีที่เลือกเงื่อนไข 'ผู้ขายส่งมอบถึงปลายทาง' กรุณากรอกข้อมูลสถานที่ส่งมอบปลายทางเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ที่อยู่ส่งมอบสินค้า